Επικοινωνία* Οι εργασίες υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή με επισυναπτόμενο έγγραφο τύπου .doc (και όχι .docx) στη διεύθυνση: philosophein1@gmail.com  και  ilvavouras@gmail.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972438881.


* Στο πλαίσιο της προαγωγής του Φιλοσοφικού Λόγου το περιοδικό Φιλοσοφεῖν: ἐπιστήμη, εὔνοια, παρρησία περιλαμβάνει την ενότητα Βιβλιοπαρουσιάσεις, ενότητα που έχει ως στόχευση την παρουσίαση και γνωστοποίηση στο αναγνωστικό και ερευνητικό κοινό των νέων, εκδοτικά και νοηματικά, δόκιμων φιλοσοφικών εκδόσεων. Οι εκδοτικοί οίκοι και οι συγγραφείς που ενδιαφέρονται να παρουσιαστεί το έργο τους στις σελίδες του περιοδικού Φιλοσοφεῖνἐπιστήμη, εὔνοια, παρρησία μπορούν να αποστέλλουν ένα τόμο της νέας έκδοσης συνοδευόμενο από βιβλιοπαρουσιαστικό σημείωμα (έκτασης μίας σελίδας) στη διεύθυνση Κωνσταντινουπόλεως 2, Θεσσαλονίκη-Ωραιόκαστρο, Τ.Κ. 57013. Τόσο η νέα έκδοση όσο και το βιβλιοπαρουσιαστικό σημείωμα θα αξιολογούνται από την επιστημονική επιτροπή του περιοδικού πριν αναρτηθούν στη σελίδα Βιβλιοπαρουσιάσεις. Η επιστημονική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αξιολογήσει αρνητικά την αποστελλόμενη έκδοση, αν αυτή δεν τηρεί τις θεματικές, γνωσιολογικές και επιστημονικές προδιαγραφές του περιοδικού.


* Για να γίνετε συνδρομητές  αποστείλετε τα στοιχεία σας (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο) στη διεύθυνση: philosophein@ymail.com  ή  ilvavouras@gmail.com 
ή επικοινωνήστε μαζί μας: Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972438881, 2310 270884 - 2310 270184(ετήσιο κόστος συνδρομής 10€ /Τεύχος Ιανουαρίου +10€ /Τεύχος Ιουνίου = 20 + 5 έξοδα αποστολής = 25€ / αποστολή με αντικαταβολή μέσω courier).